English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Building Institutional Capacity Framework for Resilience to Disinformation in Bulgaria

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Свобода на словото, медии

Категория: Статии

Рамково изграждане на институционален капацитет за устойчивост спрямо дезинформацията в България

Резюмето разглежда краткосрочните  и дългосрочните предизвикателства към създаването на капацитет за противопоставяне на дезинформацията на национално ниво. 

The following policy brief presents a concise picture of the short- and long-term governance challenges to the development of national counter-disinformation capacity, building upon the existing initiatives currently led by civil society, media, and the private sector.

Година на издаване: 2023

Eзик: английски

Издател: Център за изследване на демокрацията

Линк към страница