English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Скрининг на инвестициите в България: политики, институционална и правна рамка

 

Тема: Икономика, бизнес, социално предприемачество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Анализи и доклади

Настоящият доклад представя първата цялостна оценка на действащата правна и институционална рамка, както и на капацитета на българските институции да извършват скрининг на инвестиции в съответствие с най-добрите международни стандарти. Той следва съвременната методология на института CELIS, водещ форум за анализ и обсъждане на скрининга на инвестиции. Докладът прави преглед на законодателството, съдебната практика, добрите примери, стратегиите и други документи, които имат пряко или косвено отношение към скрининга на инвестиции.

Година на издаване: 2022

Eзик: български

Автор: Илиана Бойчева, Петър Терзиев

Издател: Център за изследване на демокрацията

Свали документа