English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Противодействие на хибридните заплахи в България: Устойчивост на политиките, законодателството и институциите за неразпространение на оръжия за масово унищожение

 

Тема: Законодателство и право; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Анализи и доклади

Настоящият доклад прави преглед на съществуващите в България политически, регулаторни и институционални мерки за противодействие на хибридните заплахи, свързани с ОМУ. В него се разглеждат националните регулаторни и политически инструменти, компетентните органи и механизмите, използвани за (1) предотвратяване и реакция на подозрителни ХБРЯ събития, (2) киберсигурност и (3) противодействие на дезинформацията.

Eзик: български

Автор: Д-р Татяна Новосьолова, Горан Георгиев

Издател: Център за изследване на демокрацията

Свали документа