English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Geopolitics, State Capture and Peak Corruption: What Is Next for Anti-corruption in the Western Balkans?

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Анализи и доклади

Геополитика, завладяване на държавата и върхова корупция: Какво следва за борбата с корупцията в Западните Балкани?

Настоящият доклад представя динамиката на нивата на корупция и завладяване на държавата, развитието на националните антикорупционни политики и законодателство, институционалните практики на антикорупционните надзорни органи, връзките между корупцията и скритата икономика, както и ролята на гражданското общество и международното сътрудничество в борбата с корупцията.

The chapters of this report present the dynamics of corruption and state capture levels, developments in national anti-corruption polices and legislation, institutional practices of anti-corruption oversight bodies, linkages between corruption and the hidden economy, and the role of civil society and international cooperation in anti-corruption

Година на издаване: 2022

Eзик: английски

Издател: Southeast European Leadership for Development and Integrity (SELDI)

Свали документа