English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
The Energy Security and Innovation Nexus: Towards a New Regulatory Framework for Offshore Wind Energy Development in Bulgaria

 

Тема: Икономика, бизнес, социално предприемачество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Околна среда

Категория: Анализи и доклади

Eнергийнa сигурност и иновации: Към нова регулаторна рамка за развитие на офшорната вятърна енергия в България

Настоящият доклад има за цел да подпомогне българските политици при разработването и прилагането на нова регулаторна рамка за разгръщане потенциала на офшорната вятърна енергия в акваторията на Черно море. Изследването представлява сравнителен анализ на богатия регулаторен опит на четири държави лидери на пазара на офшорната вятърна енергия в ЕС, както и на последните законодателни промени в нововъзникващите пазари в Европа с характеристики на енергийната политика, подобни на тези в България.

The report is intended to support Bulgarian policymakers on their journey of adopting and implementing a regulatory framework for offshore wind energy roll-out, while bridging existing governance gaps in the national energy policy. The study represents a comparative analysis of the extensive regulatory experience of four EU offshore market leaders along with recent legislative developments in emerging markets with energy policy settings similar to the ones in Bulgaria. The report benefited from discussions with national legislators, leading international experts in offshore wind regulatory affairs and renewable energy economists, as well as major stakeholders in the Bulgarian energy industry. The analysis features a comprehensive concept for a new legal framework promoting offshore renewable energy in Bulgaria.

Година на издаване: 2022

Eзик: английски

Автор: Dr. Mariya Trifonova, Martin Vladimirov, Ventislav Benov

Издател: Център за изследване на демокрацията

Свали документа