English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Europe's Civil Society: Still Under Pressure: Update 2022

 

Тема: Защита на човешки права; Маркетинг и ПР; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Организационно развитие

Категория: Анализи и доклади

Гражданското общество в Европа: все още под натиск. Актуализация 2022

Докладът представя примери за позитивното участие на гражданските организации  в защита на човешките правакакто и за трудностите пред които те са изправени.

Civil society is a key component of Europe’s fundamental rights architecture. From supporting people affected by the pandemic to helping those fleeing the war in Ukraine, civil society plays a crucial role in upholding people’s rights. In so doing, it contributes to a healthy rule of law culture. FRA’s civic space report provides an overview of the many ways in which civil society contributes to the checks and balances that underpin the rule of law. This report showcases good practice examples from across the EU. But, despite positive developments, the report also highlights persisting challenges civil society continues to face across the EU. The report also presents national, international and EU tools and guidelines supporting civil society organisations.

Година на издаване: 2022

Eзик: английски

Автор: Мария Стоянова

Издател: Център за изследване на демокрацията

Линк към страница