English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Western Balkans 2020: State-Capture Risks and Policy Reforms

 

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Анализи и доклади

Западните Балкани през 2020: Рискове от завладяване на държавата и политически реформи

Регионалният антикорупционен доклад на SELDI представя оценката на гражданското общество за регулаторните и институционални фактори, позволяващи разпространението на корупция в региона на Западните Балкани и подчертава приоритетните политически въпроси.

The 2020 Regional Anti-corruption Report looks into the legislative framework and developments in the practice of the institutions of state – executive, legislature and the judiciary. The assessment of the regulatory and institutional factors enabling corruption in the region is not intended as a comprehensive inventory but rather emphasizes some of the priority issues relevant to potential efforts for stemming common sources of corruption. The report provides a model for reporting on anti-corruption progress by civil society in the Western Balkans.

Година на издаване: 2021

Eзик: английски

Издател: Southeast European Leadership for Development and Integrity (SELDI)

Линк към страница