English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Study on online identity theft and identity-related crime. Final Report

 

Тема: Дигитални технологии, интернет; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Анализи и доклади

Кражба на онлайн самоличност и престъпления по отношение на самоличността

Основната цел на проучването е да се разбере явлението онлайн кражба на самоличност и неговите обществени и регулаторни последици в ЕС. В него се прави оценка на естеството и мащаба на проблема с кражбата на самоличност в ЕС, като се описват преобладаващите престъпни схеми и се оценяват броят на жертвите и разходите. Проучването също така очертава и анализира действащите законодателни, регулаторни и нерегулаторни мерки за борба с кражбата на самоличност онлайн и престъпленията, свързани със самоличността, в 27-те държави - членки на ЕС.

The study’s overarching aim is to understand the phenomenon of online identity theft and its societal and regulatory implications in the EU. It assesses the nature and scale of the identity theft problem in the EU, describing the prevalent criminal schemes and estimating the number of victims and costs. The study also maps and analyses current legislative, regulatory, and non-regulatory measures to combat online identity theft and identity-related crime across the 27 EU Member States. Based on this mapping it identifies best practices and possible gaps in the identified measures. The findings of the study supported the drafting of recommendations for future measures and actions at EU level.

Година на издаване: 2022

Eзик: английски

Автор: Д-р Атанас Русев, Д-р Томазо Комунале

Издател: European Commission

Линк към страница