English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Пътят към приобщаването: Представяне на ромската култура и инструментите за борба с дискриминацията и за насърчаване на включването на ромите и синтите в местните общности

 

Тема: Етнически въпроси; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Публични политики

Категория: Наръчници

Наръчникът предоставя на професионалистите знания и конкретни инструменти за ежедневна работа с ромските и синтските общности относно достъпа до услуги, достъпа до училищата и постепенното социално включване в териториите, в които живеят. Той се състои от шест раздела. Първите четири са посветени на различни аспекти на Romanipen, т.е. ромската идентичност и култура. Петият раздел разглежда концепцията за антициганизма, а шестият предоставя практически инструменти, които могат да бъдат използвани от професионалистите, по-конкретно свързани с правната уредба, междукултурното посредничество и вижданията за приобщаването на ромските деца в училище.

Година на издаване: 2022

Eзик: български

Автор: Елена Гатафони, Наташа Мацон, Лучия Сандиано

Издател: Център за изследване на демокрацията

Свали документа