English   14402 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Catch Me If You Can: Illicit Flows through Balkan Airports

 

Тема: Противодействие на насилието, корупцията и организираната престъпност

Категория: Анализи и доклади

Хвани ме ако можеш: незаконна търговия през летищата на Балканите

Докладът разглежда места, свързани с организирана престъпност (hot spots), а не хора или пазари. Фокусът е върху факторите, които правят тези места уязвими или привлекателни за организираната престъпност. Резултатите очертават география на престъпността в региона.

This report examines places that are associated with organized crime (hot spots), rather than people or markets. The objective is to focus on the factors that make these locations vulnerable or attractive to organized crime; assess the internal dynamics and players; plot the locations on a map and connect the dots between them to get a clearer overview of the geography of crime in the region.

Година на издаване: 2023

Eзик: Английски

Автор: Ruggero Scaturro

Издател: Global Initiative Against Transnational Organized Crime

Свали документа