English   14410 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

 
Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти

Тема: Деца, младежи, семейства; Дигитални технологии, интернет; Образование

Категория: Анализи и доклади; Други обучителни материали; Наръчници

Документът представя проучване относно дигитално-медийните умения на младежи в гимназиална възраст

Година на издаване: 2022

Eзик: Български

Автор: Ралица Ковачева, Юлия Мишкова, Петър Кънчев, Проф. Д-р. Кирил Банков, Проф. Д-р Светла Петрова

Издател: Коалиция за медийна грамотност

Линк към страница