English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Доклад върху добри практики в сферата на грижи за хора с деменция

 
Доклад върху добри практики в сферата на грижи за хора с деменция

Тема: Обществено здраве, права на пациента; Социални услуги

Категория: Анализи и доклади; Добри практики

Докладът идентифицира и описва добри практики за грижи за хора с деменция. Освен добрите практики в Европа, докладът включва и анкетно допитване по темата до доставчици на социални услуги за лица с деменция в България.

Година на издаване: 2020

Eзик: Български

Автор: Виолета Илиева

Издател: Фондация „Състрадание Алцхаймер България“ и Гражданско сдружение „Алцхаймер-България“

Линк към страница