English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Висшите публични назначения в изпълнителната власт. Анализ на нормативната рамка и институционалната практика при назначаването на ръководителите на структури в публичната администрация

 
Висшите публични назначения в изпълнителната власт. Анализ на нормативната рамка и институционалната практика при назначаването

Тема: Законодателство и право; Публични политики

Категория: Анализи и доклади

Анализът е насочен към изпълнителната власт и органите, чиито ръководители се назначават от правителството. В българския контекст тези органи, без териториалните им подразделения, са 94 и включват държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и административни структури, създадени с нормативен акт, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт.

Година на издаване: 2022

Eзик: Български

Автор: Биляна Гяурова-Вегертседер, Исидора Димова, Мартин Граматиков, Наталия Киселова, Теодор Славев, Цветомир Тодоров

Издател: Български институт за правни инициативи

Линк към страница