English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Анализ на нагласите и капацитета на гражданските и бизнес организации в общините Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище за създаването на енергийно независими общини

 
Анализ на нагласите и капацитета на гражданските и бизнес организации в общините Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище за

Тема: Икономика, бизнес, социално предприемачество; Околна среда; Развитие на местни общности

Категория: Анализи и доклади

В анализа са представени полу-структурирани дълбочинни интервюта с представители на местните инициативни групи и бизнес организации в общините Дряново, Трявна, Костинброд и Панагюрище.

Година на издаване: 2022

Eзик: Български

Автор: Екип на АБГР

Издател: Асоциация на българските градове и региони (АБГР)

Линк към страница