English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
„Изборът е твой“. Препоръки за потенциални работодатели и млади работници, работещи с младежи от ЛГБТК+

 
„Изборът е твой“. Препоръки за потенциални работодатели и млади работници, работещи с младежи от ЛГБТК+

Тема: Демокрация и гражданско общество; Деца, младежи, семейства; Други ресурси за управление и развитие на НПО; Защита на човешки права; Икономика, бизнес, социално предприемачество; Хора в неравностойно положение

Категория: Наръчници

Наръчникът цели да насочи и подкрепи тези, които работят с младежи от ЛГБТК+ общността, като посочва начини за изграждане на правилна работна среда.

Година на издаване: 2023

Eзик: Български

Издател: Fundacja Cooperacja

Свали документа