English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Доклад за Индекса на гражданското участие в Столична община – 2022 г.

 
Доклад за Индекса на гражданското участие в Столична община – 2022 г.

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Публични политики; Развитие на местни общности

Категория: Анализи и доклади; Справочници

Докладът е изследва гражданското участие в Столична община по методологията „Индекс на гражданско участие”, разработена от Форум Гражданско Участие и Български център за нестопанско право.

Година на издаване: 2022

Eзик: Български

Автор: Емилия Лисичкова

Издател: Форум Гражданско участие

Линк към страница