English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Доклад на УНИЦЕФ „Детската бедност в условията на благоденствие“

 
Доклад на УНИЦЕФ „Детската бедност в условията на благоденствие“

Тема: Деца, младежи, семейства

Категория: Анализи и доклади


Осемнадесетото издание на Доклада на Изследователския център на УНИЦЕФ „Иноченти“ разглежда детската бедност в държавите с високи и средно високи доходи в Европейския съюз (ЕС) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Настоящият Доклад представя оценка на текущото състояние на детската бедност и постигн

Година на издаване: 2023

Eзик: български

Автор: УНИЦЕФ Иноченти - Глобален офис за изследвания и прогнози

Издател: УНИЦЕФ Иноченти - Глобален офис за изследвания и прогнози

Линк към страница