English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
От 85483 стъпки напред до 53 811 назад от интегрираното общество

 
От 85483 стъпки напред до 53 811 назад от интегрираното общество

Тема: Бежанци и мигранти; Култура и изкуство; Публични политики

Категория: Анализи и доклади; Резултати

Изследването е посветено на културните потребности на украинските граждани, потърсили убежище в България и реакциите на българския културен сектор спрямо новата аудитория. То е част от проекта на Културна фондация А25 „85483“, реализиран в периода 2022 г. – 2023 г.

85483 бяха украинците в България през 2022 г., когато бе началото на проекта. Към днешна дата те са 53 811 и броят намалява, тъй като по информация на неправителствените организации, които работят с тях, все повече хора, живеещи в момента в България, се връщат в Украйна.

Изследването съдържа четири части. Първата е подготвена от украинската фондация „Волин“ и предлага многопластов профил на културната ситуация в Украйна от гледна точка на културни политики, управление, потребление и нагласи. Втората проследява реакциите на българския културен сектор, вкл. добрите практики и слабите звена, в процеса по въвличане на чуждестранните граждани в живота на обществото. Третата част изследва украинските бежанци в България като потенциални нови публики, с техните културни нагласи и интереси. Четвъртата част е своеобразна карта със стъпки за по-ефикасно привличане на украинците като аудитория и за по-устойчива интегрираща дейност на културните оператори.

Година на издаване: 2023

Eзик: български

Автор: Анна Данилчук, Давид Кюранов, Кремена Христова, Ина Дублекова, Демна Димитрова

Издател: Културна фондация А25

Свали документа

Публикувано от:

Културна фондация А 25