English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Социално-педагогическа работа с млади хора от уязвими общности

 
Социално-педагогическа работа с млади хора от уязвими общности

Тема: Образование; Социални услуги

Категория: Наръчници

Целта на монографията е да се разкрият, доколкото е по силите на автора и на подобен вид издания, възможностите на базираната на терен социално-педагогическа работа сред младите хора от най-уязвимите части на нашето общество. Да се покажат идеи и модели на работа, които отдавна са станали част от системите за социално-педагогическа работа с уязвими млади хора в други общества. И как работата на терен с тези групи съществува като неизменна, станала традиционна част от голямата система на младежката работа.

Година на издаване: 2023

Eзик: български

Автор: Илиян Ризов

Издател: Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“

Линк към страница