English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Наръчник за превенция от домашно насилие в помощ на учителите

 
Наръчник за превенция от домашно насилие в помощ на учителите

Тема: Образование; Проблеми на жените, джендър въпроси

Категория: Наръчници

Наръчникът им за цел да повиши способността на образователния персонал (учители, педагози, педагогически съветници, директори, училищни психолози, образователни експерти) да разпознава признаците на домашно насилие сред децата и техните семейства, както и насилието основано на полов признак и други форми на насилие сред децата, на училище.

В наръчника се предлагат примерни активности, които имат за цел да посочат рискови ситуации, свързани с насилие. В него се посочват и примери за национални и международни кампании, посветени на усилията за намаляване на насилието в училище и семейството и домашното насилие, с които учениците могат да се запознаят и в които могат да се включат, с различни инициативи, в рамките на учебната или на календарната година.

Наръчникът е създаден в изпълнение на Дейност 2 „Изработка и отпечатване на Наръчник в помощ на учители „Превенция на домашното насилие и насилието по полов признак“ по проект „РЕ-АКЦИЯ чрез информация срещу домашното насилие и насилието по полов признак“, изпълняван с финансовата подкрепа на Малка грантова схема по  Програма „Правосъдие” на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021.

Бенефициент по проекта е Сдружение „Евроклуб Жена", а партньори по проекта са Община Тунджа и  Ямболска търговско-промишлена палата.Година на издаване: 2023

Eзик: български

Автор: Екип на сдружение „Евроклуб Жена" и парньори

Издател: Сдружение „Евроклуб Жена"

Линк към страница