English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Управляваме училището с ученическо самоуправление

 
Управляваме училището с ученическо самоуправление

Тема: Деца, младежи, семейства; Области на гражданска активност; Образование

Категория: Добри практики; Наръчници; Справочници


Сборникът носи името на Националната инициатива „Управляваме училището с ученическо самоуправление“, подета от Фондация „Институт за информални иновации“ и Синдиката на българските учители през втория срок на учебната 2022/2023 г.

Книгата е практическо продължение на създаденото по поръчка на Министерство на образованието и науката методическо помагало „Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?”, в което са разгледани ролите на всички съучастници в ученическото самоуправление (учениците; учителите; директорът; родителите; местните институции, обществениците, медиите; бизнесът; структурите на гражданското общество), електронният формат на което е достъпен от 2019 г. в сайта на МОН (http://www.mon.bg/bg/27). В сборника са представени проверени в училищна среда добри практики и от практическото помагало „Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели“, издадено през 2022 г. (https://iii-bg.org/blog/?page_id=1392).

В националната инициатива участваха 28 училища (по едно от всяка област на България) с общо 17 612 ученици от 729 паралелки в начални, основни и средни училища, гимназии и професионални гимназии от всички видове селища в страната - село, община, областен град. 17 от училищата имат статут на иновативни.

Училищата-модели трябваше да създадат структурирано ученическо самоуправление във всяка паралелка от I – IV, I - VII, V – XII, VIII – XII или I - XII клас, в които възрастните да делегират на децата както права, така и отговорности. Резултатите от участието в инициативата са представени в специално издадени електронни училищни вестници, включени в сборника. А как се чувстваха учениците, техните родители, класните ръководители, директорите и медиаторите по време на инициативата, показват резултатите от специализираните за тях анкети.

Представените добрите практики на ученическо самоуправление като учене чрез правене (информално учене) ще помогнат на останалите училища в областта и в страната да я продължат през следващите учебни години. Докато се породи по естествен път Движението на ученическите организации за самоуправление като самоуправляема мрежа за взаимопомощ.
Година на издаване: 2023

Eзик: Български

Автор: Съставител - Таня Желязкова-Тея

Издател: Институт за информални иновации

Линк към страница