English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Препоръка на Европейската комисия от 12.12.2023 година относно насърчаване на ангажираността и ефективното участие на гражданите и организациите на гражданското общество в процесите на създаване на обществени политики

 
Препоръка на Европейската комисия от 12.12.2023 година относно насърчаване на ангажираността и ефективното участие на

Тема: Други ресурси за управление и развитие на НПО

Категория: Други обучителни материали

Документът съдържа:
  • Обща рамка за ефективно участие на гражданите и организациите на гражданското общество 
  • Специфични мерки за подкрепа и насърчаване на участието на гражданите в създаването на обществени политики
  • Специфични мерки в подкрепа и защита на гражданското пространство за създаване на възможност за ефективно участие на организациите на гражданското общество.

Източник 

Година на издаване: 2023

Eзик: Български

Издател: Европейска комисия

Свали документа