English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Аналитична поредица на Transmonee - Пътища към по-добра закрила

 
Аналитична поредица на Transmonee - Пътища към по-добра закрила

Тема: Деца, младежи, семейства; Други ресурси за управление и развитие на НПО

Категория: Анализи и доклади

В настоящия доклад се прави задълбочен анализ на положението на децата в алтернативна грижа и осиновените деца в Европа и Централна Азия. Това е първият анализ на данни за децата в алтернативна грижа, проведен от Регионалния офис на УНИЦЕФ за ЕЦА след публикуването на доклада „У дома или в дом“ през 2010 г., изтъкващ развитието и предизвикателствата при събирането и съобщаването на данни за децата в алтернативна грижа и осиновените деца, и който обобщава препоръките, изведени от последните инициативи за преглед на данните.

Година на издаване: 2023

Eзик: Български

Издател: UNICEF България

Свали документа