English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Наръчник "Активни"

 
Наръчник ”Активни”

Тема: Деца, младежи, семейства; Дигитални технологии, интернет; Околна среда

Категория: Наръчници

Съдържанието на наръчника включва структурирани сценарии за международно младежко обучение за активисти, и подробни описания на използваните методологии за проведените уъркшопи в рамките на обучението върху теми като интеркултурна комуникация, опазване на околната среда, граждански активизъм и дигитални умения. Този инструментариум не само отразява разнообразието на опита на партньорите, но и подчертава успешните практики в развитието на активни младежки работници.

Година на издаване: 2023

Eзик: Български

Свали документа