English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
КОДЕКС НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ - видове гражданско участие в процеса на вземане на политически решения

 
КОДЕКС НА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ - видове гражданско участие в процеса на вземане на политически решения

Тема: Демокрация и гражданско общество; Развитие на местни общности

Категория: Видеа; Добри практики; Обучителни видеа


За да се постигне ефективно взаимодействие в посока на допълване, сътрудничество и привличане е необходимо да са налице условия като създаване на благоприятна среда за взаимодействие (законодателна и институционална), добро познаване на заинтересованите страни и спецификите на различните групи участници, висока степен на мотивация за участие и изграждане на отношения на доверие между участниците. 

Година на издаване: 2023

Eзик: български

Автор: Проект ПРЕСТИЖ

Издател: ОБЩИНА ХАСКОВО и СДРУЖЕНИЕ АРСР

Линк към страница