English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Наръчник за осъществяване на програма за културно менторство

 
Наръчник за осъществяване на програма за културно менторство

Тема: Други ресурси за управление и развитие на НПО

Категория: Наръчници

Този наръчник има за цел да изясни какво представлява менторството и какво може да отключи то у хората, когато неговите силни страни се пренесат в света на изкуствата и културата. Тук можете да намерите идеи и примери за това какво може да донесе тази „добре позната, но не толкова широко възприета“ методология на хора и групи, интересуващи се от изкуства.

Година на издаване: 2022

Eзик: Български

Издател: MELTING PRO LEARNING

Линк към страница