English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Насоки за обучение на ментори в програма за културно менторство

 
Насоки за обучение на ментори в програма за културно менторство

Тема: Други ресурси за управление и развитие на НПО

Категория: Наръчници

Настоящият документ съдържа поредица от уъркшопи, игри и обучителни дейности. Тези насоки и обучението ще позволят на доброволците да развият и подобрят своите лидерски умения в рамките на менторски взаимоотношения. Те могат също така да се научат как да улесняват културните преживявания със своите менторирани, както и заедно в група с други ментори и менторирани – за да учат заедно чрез култура и изкуства.

Година на издаване: 2022

Eзик: Български

Издател: FRIESLAND COLLEGE

Линк към страница