English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Голeмият въпрос: Какво значение има поверителността на цифровите данни за демокрацията и нейните защитници?

 
Голeмият въпрос: Какво значение има поверителността на цифровите данни за демокрацията и нейните защитници?

Тема: Дигитални технологии, интернет

Категория: Анализи и доклади

Петима експерти отговорят на следния въпрос:Какъв е смисълът на неприкосновеността на личния живот в цифровите технологии за демокрацията и нейните застъпници? По какъв начин събирането на цифрови данни създава рискове за работата на демократичните активи

Година на издаване: 2023

Eзик: Български

Линк към страница