English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Законови и човешки права на възрастните хора

 
Законови и човешки права на възрастните хора

Тема: Обществено здраве, права на пациента

Категория: Наръчници

Наръчникът представя основни международни и Европейски документи и конвенции, които третират права на човека. Съдържа също добри практики и примери от страните на партньорите в дейностите по проекта.

Година на издаване: 2024

Eзик: Български

Издател: Фондация Лале

Свали документа