English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2021 г.

 
Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2021 г.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2021 г. е разработен в съответствие с чл. 22, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. Докладът е изготвен със структура, включваща основно екологични индикатори и методологии, прилагани в оценъчните доклади на Европейската агенция по околна среда. Целта, от една страна, е ясно формулиране на въпросите, свързани с взаимодействието между обществото и околната среда, а от друга – представяне на информация за състоянието на околната среда в страната ни, съпоставима с оценките на общоевропейско ниво. 

Целият доклад – https://eea.government.bg/bg/soer/2023/soer-bg-2023.pdfГодина на издаване: 2023

Eзик: български

Автор: Екип на Министерство на околната среда и водите

Издател: Министерство на околната среда и водите

Свали документа