English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Ръководство за достъпност на културни събития

 
Ръководство за достъпност на културни събития

Ръководство за достъпност на културни събития създадоха екипите на Know-How Show-How и фондация Дизайн за всички България”. Включва информация как да направим достъпни културните събития за хората с различни възможности. Терминът „хора с различни възможности” е използван вместо „хора с увреждания”, защото създателите смятат, че по този начин са максимално включващи и недискриминативни.

Ръководството дава дефиниция за достъпност и практически съвети за включване на хората при организиране на събития. То може да се използва напълно безплатно и може да бъде разпространявано свободно сред съмишленици.


Година на издаване: 2023

Eзик: български

Автор: Екип на Know-How Show-How и фондация „Дизайн за всички България”

Издател: Know-How Show-How и фондация „Дизайн за всички България”

Линк към страница