English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Annual review of the human rights situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people in Europe and Central Asia

 
Annual review of the human rights situation of lesbian, gay, bisexual, trans and intersex people in Europe and Central Asia

Тема: Защита на човешки права; Проблеми на жените, джендър въпроси

Категория: Анализи и доклади

Докладът включва събития, случили се между януари и декември 2023 г. Предоставя информация за случилото се през годината на национално, регионално и международно ниво и документира напредъка и тенденциите по отношение състоянието на човешките права на ЛГБТИ общността

Година на издаване: 2024

Eзик: Английски

Издател: ILGA Europe

Свали документа