English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила (2023)

 
Анкетно проучване на потребностите на работодателите от работна сила (2023)

Тема: Демокрация и гражданско общество; Икономика, бизнес, социално предприемачество

Категория: Анализи и доклади

Събраните данни от Проучването се използват от Агенцията по заетостта за изготвяне на краткосрочните прогнози за търсенето и предлагане на труд  Данните могат да послужат и за по-точното планиране на план-приема в професионалното и висшето образование, включително и регулираните професии. Повече за анкетното проучване може да прочетете тук 

Година на издаване: 2024

Eзик: Български

Свали документа