English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Европейски избори, 6 - 9 юни 2024 г. Учебни материали

 
Европейски избори, 6 - 9 юни 2024 г. Учебни материали

Тема: Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Наръчници

Целта на учебните материали е да помогнат на преподавателите да обяснят на младите хора ползите от Европейския съюз, ролята на Европейския парламент, както и това колко е важно да се гласува на европейските избори. 


Материалите са групирани в 6 модула. Всеки модул се състои от 4 части: въведение в темата, насочващи въпроси, списък с образователни ресурси и кратка проверка на знанията. До всеки ресурс е посочено колко време отнема. Материалите са на всички европейски езици.

 


Година на издаване: 2024

Eзик: български

Автор: Отдел за младежта, Генерална дирекция за комуникация, Европейски парламент

Издател: Европейски парламент

Свали документа