English   14397 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Динамика на неправителствения сектор в България

 
Динамика на неправителствения сектор в България

В настоящия доклад е направен обзор на гражданския сектор в България, като са използвани данни от проучване сред неправителствени организации, проведено от Институт „Отворено общество – София“ през 2023 г. Предходното подобно изследване на ИОО– София, послужило като база за сравнение, датира от 2017 г., така че този анализ съдържа основно преглед на промените, настъпили в периода 2017 – 2023 г. За целите на анализа са използвани и данни от други проучвания, които хвърлят допълнителна светлина върху аспекти от развитието на гражданското общество в България.

Година на издаване: 2023

Eзик: български

Автор: Екип на Институт „Отворено общество – София“

Издател: Институт „Отворено общество – София“

Линк към страница