English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Годишен отчет 2023 г.

 
Годишен отчет 2023 г.

Тема: Образование; Развитие на местни общности

Категория: Отчети

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2023 г.

Свали документа