English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Годишен отчет 2020 г.

 

Тема: Образование; Развитие на местни общности

Категория: Отчети

Годишен отчет за дейността на сдружение „Училищно настоятелство към 35 СЕУ „Добри Войников" през 2020 г.

Свали документа