English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Мечтай смело, цели се високо: Интегрирани общностно-центрирани услуги за превенция на детските бракове сред ромите в България

 
Мечтай смело, цели се високо: Интегрирани общностно-центрирани услуги за превенция на детските бракове сред ромите в България

Тема: Деца, младежи, семейства; Други ресурси за управление и развитие на НПО; Етнически въпроси

Категория: Анализи и доклади


Изданието е в помощ на професионалистите, които предоставят новата „социална услуга общностна работа“, както и на местните власти и неправителствените организации, които работят в общността. Публикацията е разработена по проект „Мечтай смело, цели се високо: Интегрирани общностно-центрирани услуги за превенция на детските бракове сред ромите в България“. 

Година на издаване: 2024

Eзик: Български

Автор: Ралица Сечкова, Румян Сечков, адв. Петко Петков, Милен Гечовски

Издател: Фондация С.Е.Г.А

Свали документа