English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Съдебна практика по Закона за достъп до обществена информация 2013-2023

 

Тема: Законодателство и право; Защита на човешки права

Категория: Анализи и доклади

Анализ и обобщение на практиката на Върховния административен съд и административните съдилища по Закона за достъп до обществена информация през последните 10 години. С финансовата подкрепата от Посолството на Кралство Нидерландия в България.

Година на издаване: 2024

Eзик: български

Автор: Ал. Кашъмов, К.Терзийски, Ст. Ангелов

Издател: ПДИ

Свали документа