English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НСИ представя „Децата в България“

 
НСИ представя „Децата в България“

И тази година НСИ представя публикацията „Децата в България“, в която са събрани всички данни от 2023 г. Информацията е разпределена по теми – „Население“, „Здравеопазване“, „Образование“, „Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните лица“, „Социално включване и условия на живот“, „Култура“. В тазгодишната публикация са включени и данни за доходите и разходите на домакинствата с деца, които се събират от Националния статистически институт.  

Целта на публикацията е да подпомогне дейността на държавните институции и неправителствени организации,  както и хората, от които зависят решенията за повишаване благосъстоянието на децата. По този начин ще се улесни работата по разработването и промените на законодателството и  стратегическите документи, както и на прилагането на ключови образователни, здравни и социални политики.   

Година на издаване: 2024

Eзик: български

Автор: Екип от Национален статистически институт

Издател: Национален статистически институт

Свали документа