English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Дванадесет въпроса и отговора за местното самоуправление

 
Дванадесет въпроса и отговора за местното самоуправление

Тема: Демокрация и гражданско общество; Развитие на местни общности

Категория: Наръчници


Представяме помагалото „Дванадесет въпроса и отговора за местното самоуправление". То предлага примерни материали по образование за местна демокрация чрез въвеждане на проектно-базирано обучение. Предложените интерактивни дейности са подбрани от изданието „Компас" на Съвета на Европа. За разработването на контролните листи за проучване е използвана методиката по проект „Индекс на местната система за почтеност“ на СНЦ „Прозрачност без граници“, в който СНЦ „Паралел-Силистра“ е партньор. Този документ е създаден в рамките на инициатива „Демокрация в действие“, финансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Изразените възгледи и мнения са единствено на автора(ите) ине отразяват непременно тези на Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). Нито Европейският съюз, нито ФРГИ могат да бъдат държани отговорни за тях.“

Година на издаване: 2024

Eзик: български

Автор: екип

Издател: СНЦ "Паралел-Силистра"

Свали документа

Публикувано от:

СНЦ "Паралел-Силистра"