English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Демокрацията в ЕС в действие - Изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива - Пакет за ученици

 
Демокрацията в ЕС в действие - Изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива - Пакет за ученици

Тема: Демокрация и гражданско общество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование

Категория: Наръчници

Този учебен пакет е ценен ресурс, който предлага задълбочено разглеждане на структурата, функциите и различните инициативи на Европейския съюз. С него, учениците могат да тестват своите знания за значението и същността на ЕС.

Година на издаване: 2024

Eзик: Български

Издател: Европейска гражданска инициатива, Европейски съюз

Свали документа