English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Демокрацията в ЕС в действие - Изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива - Пакет за учители

 
Демокрацията в ЕС в действие - Изразете мнението си чрез Европейската гражданска инициатива - Пакет за учители

Тема: Демокрация и гражданско общество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Образование

Категория: Наръчници

Целта на този образователен модул е да запознае учениците с темата за участието в демократичните процеси на Европейския съюз и да им даде знанията и уменията, за да могат да упражняват правата си на граждани на ЕС. Като част от това изследване модулът е фокусиран върху Европейската гражданска инициатива. До края на модула учениците ще имат ясна представа каква е целта на инициативата, как действа, как се вписва в по-широкия контекст на демокрацията в Европейския съюз и как могат да я използват, за да предизвикат промяна в света, в който живеят.

Година на издаване: 2024

Eзик: Български

Издател: Европейска гражданска инициатива, Европейски съюз

Свали документа