English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Правата на детето като стандарт за качество на образованието и грижите в детската градина и семейството

 
Правата на детето като стандарт за качество на образованието и грижите в детската градина и семейството

Тема: Деца, младежи, семейства; Образование

Категория: Анализи и доклади

Монографията представя свързани проучвания, фокусирани върху критични моменти от взаимовръзките между политически решения и актуална регулация на предучилищната институция, както и проучвания на взаимоотношенията между участниците в образователния процес: педагогически специалисти, родители и деца. Целта на тази монография е да се оценят възможностите на детската градина, като образователна общност, да отговори на изискванията за качествено предучилищно образование съобразно стандарта, който задават правата на детето.

Година на издаване: 2024

Eзик: Български

Автор: Мариана Минчева - Ризова

Издател: „Епископ Константин Преславски“

Свали документа