English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Аналитичен доклад от проведено анкетно проучване сред младежи на възраст от 17 до 25 години

 
Аналитичен доклад от проведено анкетно проучване сред младежи на възраст от 17 до 25 години

Тема: Деца, младежи, семейства; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания

Категория: Анализи и доклади

Аналитичен доклад от проведено анкетно проучване сред младежи на възраст от 17 до 25 години през м. май 2024 г. Докладът е част от инициативата „ЕвроДеец" в рамките на проект „Права и ценности“, съфинансирана от Европейския съюз и фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ).


В този доклад се анализират:
  • Равнището на гражданското образование на българските младежи;
  • Тяхната гражданска активност и познания за европейските граждански права;
  • Мотивацията за участие в гражданските процеси и знанията за европейските институции.
  • Ключови изводи от нашия доклад:
  • Половината от младежите смятат, че имат добри или задълбочени познания за правата си на европейски граждани;
  • Над 58% от респондентите се идентифицират като европейски граждани;
  • Младежите проявяват висока гражданска активност и желание да участват в различни форми на доброволчески и граждански инициативи;
  • 82% от младежите, попълнили анкетата,
  • смятат, че би им бил полезен дигитален обучителен ресурс, озаглавен “Компас за гражданските права в ЕС”.

Към доклада.


Година на издаване: 2024

Eзик: Български

Издател: Алианс за устойчиво регионално развитие (SRD4BG)