English   14418 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Какво да се прави с проекта за АЕЦ „Белене” (оценка на необходимостта, рисковете, пазходите и въздействията на проекта)

 

Тема: Икономика, бизнес, социално предприемачество

Категория: Анализи и доклади

Анализът разглежда необходимостта от АЕЦ „Белене” и различните рискове от поддържането му (сеизмичен риск, структурна неефективност на системата, ядрена безопасност, технологична сигурност, енергийна „независимост”, икономическа целесъобразност: разходи за изграждането на АЕЦ „Белене”). Данните, свързани с АЕЦ „Белене” са разгледани в глобален и европейски контекст (преди и след Фукушима 1), развитието на ядрената енергетика през последните 10 години и екологичните рискове в дългосрочен план.

Година на издаване: 2011

Eзик: български

Автор: Красен Станчев, Георги Босев, Георги Касчиев, Димитър Чобанов, Евгени Райков, Красимир Лаков, Пламен Цветанов и Светла Костадинова

Издател: Институт за пазарна икономика

Свали документа