English   14419 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
How Civil Society Influences Policy: A Comparative Analysis of the CIVICUS Civil Society Index in Post-Communist Europe

 

Тема: Демокрация и гражданско общество; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Организационно развитие; Публични политики

Категория: Анализи и доклади

Как гражданското общество влияе на публичните политики: сравнителен анализ на СИВИКУС индекс на гражданското общество в пост-комунистическа Европа

Анализът обхваща данни от група страни в Централна и Източна Европа и Евразия и показва как гражданските организации могат да укрепят влиянието си върху създаването на публични политики.

This working paper presents an analysis of the policy-relevant findings of the CIVICUS Civil Society Index in a group of countries in Central and Eastern Europe and Eurasia: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Georgia, Macedonia, Poland, Romania, Slovenia and Ukraine.The analysis of the main problems affecting civil society in these countries provides information on how to make civil society organisations sustainable in the long run and strengthen their contribution to policy-making.

Година на издаване: 2007

Eзик: английски

Автор: Lorenzo Fioramonti & Volkhart Finn Heinrich

Издател: CIVICUS, The Overseas Development Institute (ODI)

Свали документа