English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Capacity building for local NGOs: A guidance manual for good practice

 

Тема: Други ресурси за управление и развитие на НПО; Маркетинг и ПР; Набиране на средства; Организационно развитие

Категория: Добри практики; Наръчници

Изграждане на капацитет на местни НПО: наръчник с добри практики

Подробно описание на основни практики за изрядната работа на едно НПО: организация на управителния съвет, стратегическо планиране, управление на финансите, работа с хора, офис-администрация, разработване на проекти, реклама и набиране на средства.

This is a self-help manual for local non-governmental organisations seeking to strengthen their capacity to increase programme impact through good organisational practice.

Година на издаване: 2005

Eзик: английски

Автор: Lainie Thomas

Издател: Catholic Institute for International Relations, UK

Свали документа