English   14374 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Community development vocabulary

 

Тема: Развитие на местни общности

Категория: Други обучителни материали

Английско-български речник на понятия от областта на развитие на местни общности

English-Bulgarian community development vocabulary.

Година на издаване: 2003

Eзик: български и английски

Издател: Peace Corps, Bulgaria

Свали документа