English   14374 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
What is appreciative inquiry?

 

Тема: Развитие на местни общности

Категория: Други обучителни материали

Какво е подкрепящо проучване?

Подкрепящо проучване е начин на мислене, възприемане и действие за целенасочена промяна в дадена организация. То почива на предположението, че положителните качества на една организация вече съществуват в нея и трябва просто да се развият и засилят.

Appreciative Inquiry is a way of thinking, seeing and acting for powerful, purposeful change in organizations. Appreciative Inquiry works on the assumption that whatever you want more of, already exists in all organizations. This article presents the basics of Appreciative inquiry and also shows a community change process that used the theory.

Eзик: английски

Автор: Joe Hall and Sue Hammond

Издател: Thin Book Publishing Co

Свали документа